رستوران ته دیگ

رستوران ته دیگ
روزهای فعالیت:کلیه ایام هفته
ساعت فعالیت:11:30 تا 23:30
سفارش تلفنی:
آدرس: ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮار ﮐﺎﺷﺎن، میدان موج، خیابان موج بلوار صدف، مرکز تجاری تفریحی بام لند