بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ایرانمهر
روزهای فعالیت:کلیه ایام هفته
ساعت فعالیت:شبانه روزی
سفارش تلفنی:
آدرس: تهران بزرگراه رسالت نبش خیابان مدائن